Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Rząd planuje przyjęcie w II kw. projektu ustawy o fundacji rodzinnej, zakładającego powołanie nowej instytucji – fundacji rodzinnej, której celem będzie przede wszystkim zarządzanie majątkiem, zgodnie z wolą fundatora, w tym zapewnienie środków dla grupy...

Pytania prejudycjalne do TSUE

Informujemy, że na stronach InfoCuria zamieszczone zostaly pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące stosowowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa...