Fundacja

Polski Instytut Notarialny

Polski instytut notarialny

Fundacja ta jest organizacją pozarządową. Polski Instytut Notarialny został ustanowiony dla realizacji statutowych celów tej Fundacji.

Najnowsze

Publikacje i wydawnictwa

Kompleksowe omówienie wszystkich obecnych aspektów pracy notariusza w ujęciu systemowym.
Omówienie przepisów uchwały Krajowej Rady Notarialnej – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
Praktyczne omówienie spółek osobowych na potrzeby czynności notarialnych związanych z obsługą tych spółek.
246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce wraz z omówieniem.
nasi

Sponsorzy i Partnerzy