Fundacja

Polski Instytut Notarialny

Polski instytut notarialny

Fundacja ta jest organizacją pozarządową. Polski Instytut Notarialny został ustanowiony dla realizacji statutowych celów tej Fundacji.

Najnowsze

Publikacje i wydawnictwa

Omawia wszystkie obecne aspekty pracy notariusza w ujęciu systemowym.
Kompleksowe omówienie przepisów ustawy – Prawo o notariacie.
Praktyczny komentarz etycznych aspektów zawodu notariusza  i orzecznictwa korporacyjnego.
Publikacja zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce.
nasi

Sponsorzy i Partnerzy