Po konferencji „Zdolność stron do czynności notarialnych”

Dnia 25 listopada 2022 roku w Warszawie, wraz z transmisją online, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdolność stron do czynności notarialnych”. Jej tematyka – bardzo istotna dla codziennej praktyki notarialnej – wzbudziła duże zainteresowanie i stała się przyczynkiem do dyskusji zarówno w trakcie konferencji, jak i po jej zakończeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na portalu prawo.pl, stanowiącymi syntetyczne podsumowanie uwag poczynionych podczas wystąpień prelegentów – między innymi not. dra hab. Pawła Blajera, dra Witolda Trybki, dra hab. Marcina Dziurdy, not. Aleksandra Szymańskiego, prof. Jacka Wiercińskiego i dr Agnieszki Haś – w dwóch tematach:

„Na notariuszach ciąży duża odpowiedzialność związana z wykonywaniem czynności w zakresie dbałości o interesy klientów. Nawet w przypadkach teoretycznie drobnych kwestii, jak choćby poświadczenie podpisu, powinien sprawdzić, czy klient jest świadomy treści i skutków prawnych wynikających z tego, co podpisuje. Problem jednak w tym, że obecne przepisy mu w tym nie pomagają. Wskazywali uczestnicy konferencji Zdolność stron do czynności notarialnych.”

„Spadki budzą emocje, a to, jak będzie wyglądać testament, może kusić do tego, by narzucać swój interes spadkodawcy. W ocenie prawników dobrym rozwiązaniem byłoby więc stworzenie modelu działania dla notariuszy, by łatwiej oceniali, czy testator jest świadomy, co robi i jak rozporządza swoim majątkiem. A dodatkowo, sami rejenci powinni sporządzać z takich czynności notatki, co mogłoby ich chronić przed niezadowoleniem stron.”