Polski Instytut Notarialny

Celem powołania Polskiego Instytutu Notarialnego jest:

1

Budowanie i wspieranie

etosu notariusza jako zawodu zaufania publicznego

2

Zapewnia wysokiej jakości

czynności urzędowych polskich notariuszy w trosce o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

3

Troska o wysoki

poziom merytoryczny zarówno praktyki notarialnej i ustawodawstwa dotyczącego notariatu

4

Tworzenie pomostu

między nauką i praktyką w zakresie dotyczącym notariatu

Fundacja ta jest organizacją pozarządową. Polski Instytut Notarialny został ustanowiony dla realizacji statutowych celów tej Fundacji.

Cele te Polski Instytut Notarialny realizuje poprzez:

inicjowanie i prowadzenie prac badawczych dotyczących praktyki notarialnej zarówno na płaszczyźnie nauk prawnych jak i socjologicznych oraz ekonomicznych

prowadzenie badań historycznych dotyczących Notariatu i dokumentów notarialnych

przygotowywanie opinii dotyczących stosowania prawa oraz aktualizowania wiedzy i informacji niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania praktyki notarialnej

bieżące wspieranie działalności notariuszy w ich codziennej praktyce i pomoc w rozwiązywaniu rodzących się na jej gruncie problemów

działania nakierowane na doskonalenie zawodowe notariuszy, aktualizowanie zdobytej przez nich wiedzy, a ponadto pozyskiwanie nowych umiejętności i ich rozwój

tworzenie płaszczyzny, na której praktycy i teoretycy prawa wspierają Notariat w sprostaniu rosnącym wymaganiom co do czynności notarialnych, związanym z jednej strony z dynamiką rozwoju prawa, umiędzynarodowieniem czynności notarialnych oraz zwiększaniem się sfery obowiązków notariusza jako podmiotu o mieszanym, publiczno-prywatnym statusie, z drugiej zaś – z rozwojem technologii informatycznych

organizację szkoleń, konferencji i kursów dotyczących problematyki Notariatu

rozpowszechnianie wyników swej działalności poprzez publikacje oraz transfer wiedzy

Główną motywację dla powołania do życia Polskiego Instytutu Notarialnego stanowi zatem konieczność zapewnienia polskim notariuszom wysokiej jakości pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów i odpowiadaniu na coraz trudniejsze pytania, jakie rodzą się w związku z ich bieżącą praktyką notarialną.

POZNAJ NASZĄ STRUKTURĘ

RADA NAUKOWA

Prof. UŁ dr hab. Maciej Chmieliński

Przewodniczący Rady Naukowej

Dr hab. Jakub Biernat, prof. KAAFM

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. UJ dr hab. Paweł Blajer

Uniwersytet Jagielloński

Prof UMCS dr hab. Joanna Bodio

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Witold Borysiak

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Adam Doliwa

Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Wojciech Gonet, prof.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Maciej Marszał

Uniwersytet Wrocławski

Dr Piotr Mysiak

Uniwersytet Zielonogórski

Dr Halina Nowara-Bacz

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jacek Skrzydło prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Andrzej Torbus, prof UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof UW dr hab. Piotr Rylski

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

KOLEGIUM INSTYTUTU

Dr Andrzej Jan Szereda

Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego

Dr Joanna Mikołajczyk

Przewodnicząca Wydziału I – Nieruchomości

not. Przemysław Biernacki

Przewodniczący Wydziału II – Korporacyjnego

Dr Patryk Bender

Przewodniczący Wydziału III – Rodzinnego i spadkowego

Dr Agata Wróbel-Kryńska

Przewodnicząca Wydziału IV – Międzynarodowego

Dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

Przewodniczący Wydziału V – Podatkowego

Dr Marta Anna Nowocień

Przewodnicząca Wydziału VI – Ogólnego

DYREKTOR I SEKRETARZ INSTYTUTU

Dr Andrzej Jan Szereda

Dyrektor Instytutu

Uczestnictwo w gremiach prawniczych: członkostwo w Centrum Naukowym Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, w latach 2016-2017, 2019 członek komisji przy Ministrze Sprawiedliwości d.s. układania pytań na egzamin notarialny.

Doktor nauk prawnych

notariusz w Łodzi, adiunkt na WPiA UŁ

Zainteresowania badawcze - postępowanie cywilne i prawo o notariacie

not. Hipolit Klubczewski

Sekretarz Instytutu

absolwent WPiA UJ

notariusz w Strykowie

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA

Włodzimierz Fijałkowski

Notariusz w Łodzi

Waldemar Jeziorski

Notariusz w Zgierzu

Marek Bocian

Notariusz w Tomaszowie Mazowieckim

Dr Patryk K. Jończyk

Notariusz w Oleśnie

WYDZIAŁ I - NIERUCHOMOŚCI

Dr Joanna Mikołajczyk

Przewodnicząca, adwokat, adiunkt na WPiA UŁ

Dr Anna Domańska

Notariusz w Łodzi

Dr Joanna Kaczmarek

Notariusz w Warszawie, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Justyna Ceterowska

Notariusz w Łodzi

Adrianna Lipke-Fronc

Notariusz w Łodzi

Bartosz Mrugała

Notariusz w Świdnicy

Karolina Pietkowska-Haas

Notariusz w Sieradzu

Piotr Skibiński

Notariusz w Stargardzie

Anna Tosik

Notariusz w Łodzi

WYDZIAŁ II - PRAWA KORPORACYJNEGO

Przemysław Biernacki

Przewodniczący, notariusz w Koszalinie

Dr Anna Marciniak-Sikora

notariusz w Łodzi, adiunkt na WPiA UŁ

Grzegorz Mikołajczuk

Notariusz w Gorzowie Wielkopolskim

Joanna Biernacka

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

WYDZIAŁ III - PRAWA RODZINNEGO

Dr Patryk Bender

Przewodniczący, notariusz w Rzeszowie, adiunkt na WPiA UJ

WYDZIAŁ IV - MIĘDZYNARODOWY

Dr Agata Wróbel-Kryńska

Przewodnicząca, Adwokat

Dr Lilija Twardosz

Notariusz w Krakowie

Dr Katarzyna Rymanowska-Mrugała

Zastępca notarialny

Dr Rafał Kapkowski

Notariusz w Gdańsku

Barbara Wolska

Notariusz w Kostrzynie nad Odrą

Monika Setkowicz

Notariusz w Jeleniej Górze

WYDZIAŁ V - PODATKOWY

Dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

Przewodniczący, notariusz w Piotrkowie Trybunalskim

Dr Małgorzata Sęk

Adiunkt w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ

Dr Ewa Prejs

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK

WYDZIAŁ VI - OGÓLNY

Dr Marta Anna Nowocień

Przewodnicząca, notariusz w Bełchatowie

Dr Wisława Boć-Mazur

Notariusz we Wrocławiu

Dr Justyna Sadowska

Notariusz w Sieradzu

Dr Wiktor Trybka

Notariusz we Wrocławiu, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego

Elżbieta Wieprzkowicz

Notariusz w Skierniewicach

Marek Bocian

Notariusz w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Posadzy

Notariusz w Poznaniu

Krzysztof Beger-Smurzyński

Notariusz w Poznaniu

Dr Juliusz Sawarzyński

Zastępca notarialny w Poznaniu

Karolina Kasper

Zastępca notarialny w Opolu

Beata Sadowska

Doktorantka na WPiA UŁ

WYDZIAŁ VII - PROCESOWY

Dr Piotr Marquardt

Notariusz w Katowicach

Dariusz Celiński

Notariusz w Tychach

Adam Poszewicki

Notariusz w Gołdap