Odpowiedź Przewodniczących WKW Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na opinię POLINot

Dnia 16 września 2022 roku, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, przesłał do Polskiego Instytutu Notarialnego pisma Przewodniczących IX i XV Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w odpowiedzi na opinię amicus curiae z dnia 08 sierpnia 2022 roku.

Pełna treść pisma dostępna jest TUTAJ.