KALENDARZ POLINOT

Sprawdź nadchodzące wydarzenia z naszym udziałem

Konferencja Naukowa organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Izbę Notarialną w Gdańsku oraz POLINot

Konferencja "Dziedziczenie przedsiębiorstw osób fizycznych" na Uniwersytecie Zielonogórskim, przy współudziale POLINot.

Notariat a prawo podatkowe – aktualne problemy związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od spadków i darowizn

Konferencja Naukowa organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Notarialną w Warszawie oraz POLINot

Konferencja "Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości. Czynniki i bariery" organizowana przez Uniwersytet Kaliski, przy udziale POLINot.

Konferencja szkoleniowa "Notariusz w obliczu postępowania cywilnego, podatkowego i karnego", organizowana przez Izbę Notarialną w Szczecinie, pod patronatem POLINot

SympozjumIzby Notarialnej w Łodzi "Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym"