W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania.

Share This