Konferencja on-line: „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego”

W dniach 4-5 listopada 2020 r. odbyła się konferencja on-line „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian” organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz objęta patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Dwa dni konferencji wypełniły wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom:

  • koncentracji materiału procesowego,
  • posiedzenia przygotowawczego,
  • postępowania dowodowego,
  • kosztów postępowania,
  • środków zaskarżenia,
  • postępowania gospodarczego,
  • postępowania klauzulowego i egzekucyjnego,
  • obowiązującemu od 1 lipca 2020 r. postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

Konferencja charakteryzowała się wszechstronnością tematyki, której dobór był podyktowany potrzebą całościowej, praktycznej i pogłębionej refleksji nad obecnymi uregulowaniami prawa procesowego. W konferencji uczestniczył również Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego – not. dr Andrzej Jan Szereda omawiając problematykę kosztów sądowych.

Szczegóły:

04 lis - 05 lis

Speakers:

not. dr Andrzej Jan Szereda

Location:

online

Event Type:

Organized By:

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Udostępnij: