Konferencja Naukowa – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w teorii i praktyce

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Konferencja Naukowa – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w teorii i praktyce zorganizowana przez Katedrę Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izbę Notarialną w Poznaniu, przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W czasie Konferencji przedstawionych było ponad 10 referatów, wśród referentów swoje wystąpienia mieli również członkowie Kolegium Instytutu – dr Joanna Mikołajczyk (Raz jeszcze o pojęciu osoby bliskiej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz zastępca notarialny Patryk Bender (Wspólność majątkowa małżeńska, a obrót nieruchomościami rolnymi w świetle znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), członek Rady Naukowej Instytutu – dr Paweł Blajer (Prawo pierwokupu i prawo wykupu przysługujące Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa), a wśród uczestników obecni byli przedstawiciele Polskiego Instytutu Notarialnego – zastępca notarialny Adrianna Lipke-Fronc oraz zastępca notarialny Krzysztof Grabicki. Konferencję zakończył i podsumował panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli MRiRW, KOWR, Prelegentów oraz Uczestników konferencji.

Szczegóły:

20 lis - 20 lis

Address:

Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Speakers:

Zia Burkett, Tyler Baez

Location:

Poznań

Event Type:

Organized By:

Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Udostępnij: