Konferencja naukowa: NOTARIAT – tradycja i przyszłość

Polski Instytut Notarialny wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwem C.H.Beck mają przyjemność zaprosić na Konferencję naukową: NOTARIAT – tradycja i przyszłość, która odbędzie się 26 listopada 2021 roku w formie webinaru online.

Przedmiotem konferencji będą przede wszystkim perspektywy stojące przed polskim Notariatem. Poszczególne panele poświęcone zostaną idei wsparcia notariuszy-praktyków przez przedstawicieli nauki oraz potencjałowi, jaki tkwi w ciągle przekształcającym się zawodzie notariusza. Omówione zostaną postulaty de lege ferenda w zakresie nowych czynności, jakie mogą zostać przekazane notariuszom. W panelu dotyczącym wynagrodzenia notarialnego poruszone zostaną między innymi kwestie zwrotu niezbędnych wydatków ponoszonych przez notariusza w związku z dokonywaniem czynności notarialnych, a także spojrzenie na Nowy Ład z perspektywy notariusza.

Konferencja skierowana jest do notariuszy, zastępców notarialnych oraz wszystkich interesujących się problematyką czynności notarialnych.

Szczegóły:

26 lis - 26 lis

Location:

online

Event Type:

Organized By:

Polski Instytut Notarialny, Katedra Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Wydawnictwo C.H.Beck

Udostępnij: