Kolokwium Jagiellońskie 2022

Dnia 1 lipca 2022 roku w Krakowie, odbędzie się XII Kolokwium Jagiellońskie: Ustawa deweloperska 2.0, organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytety Jagiellońskiego we współpracy z kancelarią Kubas Kos Gałkowski. Konferencja będzie miała miejsce w Pałacu Larisha WPiA UJ przy ulicy Brackiej 12 w Krakowie, przy czym będzie ono także transmitowane online.

Kolokwium Jagiellońskie to wydarzenie, na którym pracownicy naukowi oraz praktycy z całej Polski mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Organizatorzy wychodzą z założenia, że nie da się oddzielić tych dwóch płaszczyzn w procesie poznania i stosowania prawa cywilnego, zaś idea Kolokwium wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska cywilistów – teoretyków i praktyków.

Tegoroczne Kolokwium poświęcone jest prawu deweloperskiemu, po wejściu w życie nowej ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177). Konferencja podzielona będzie na cztery panele: „Dziesięć lat prawa deweloperskiego„, „Umowy zawierane przez deweloperów z nabywcami„, „Ochrona nabywcy w trakcie realizacji inwestycji” oraz „Ochrona nabywcy po zakończeniu inwestycji„.

Szczegóły:

01 lip - 01 lip

Address:

Pałac Larisha WPiA UJ, ul. Bracka 12

Location:

Kraków / online

Event Type:

Organized By:

Katedra Prawa Cywilnego UJ i kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Udostępnij: