Egzamin notarialny 2023 – kurs rozszerzony

Wydawnictwo C.H.Beck we współpracy z Polskim Instytutem Notarialnym zapraszają na 6 weekendów intensywnego treningu online, przygotowującego do egzaminu prawniczego 2023.

Kompleksowy kurs online, dzięki któremu doskonale przygotujesz się do egzaminu!

Zajęcia online będą odbywać się w soboty i niedziele w godz. 9:00-17:10.

Kurs posiada akredytację Polskiego Instytutu Notarialnego, co daje gwarancję najwyższej jakości usługi. Koordynatorem merytorycznym kursu jest notariusz dr Piotr Marquardt. 
Program kursu został opracowany w oparciu o:
  • wytyczne doświadczonych notariuszy z Polskiego Instytutu Notarialnego,
  • wskazówki ekspertów oceniających egzaminy,
  • sugestie osób, które już zdały egzamin.
Dzięki temu:
  • płacisz wyłącznie za praktyczne konkrety,
  • w 100% wykorzystasz każdą minutę szkolenia nie tracąc czasu na dojazdy, ponieważ kurs w 100% prowadzony jest w formule zajęć online.
Najlepsza rekomendacja to zadowoleni uczestnicy. Przeszkoliliśmy już ponad 1300 aplikantów!
Zapisy trwają do:
  • 30 czerwca 2023 r do godz. 12:00 – Moduł PAKIET
  • 30 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 – Moduł ODMOWA DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
  • 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – Moduł KONSTRUKCJA AKTU NOTARIALNEGO
lub do wyczerpania limitu miejsc.
Moduł PAKIET:
1. 1-2 lipca 2023 r.
2. 8-9 lipca 2023 r.
3. 15-16 lipca 2023 r.
4. 22-23 lipca 2023 r.
5. 29-30 lipca 2023 r.
6. 5-6 sierpnia 2023 r.
Moduł ODMOWA DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
1. 1-2 lipca 2023 r.
2. 8-9 lipca 2023 r.
Moduł KONSTRUKCJA AKTU NOTARIALNEGO
1. 15-16 lipca 2023 r.
2. 22-23 lipca 2023 r.
3. 29-30 lipca 2023 r.
4. 5-6 sierpnia 2023 r.
Zakres merytoryczny:
•  Wstęp do egzaminu notarialnego
•  Ogólne założenia egzaminu notarialnego, omówienie uchwał komisji egzaminacyjnych i orzecznictwa WSA
•  Sposób rozwiązania zadań egzaminu notarialnego. Rozwiązanie kazusu – pisanie aktu notarialnego
•  Reprezentacja: osoby fizyczne, osoby prawne, w tym skarb państwa i JST
•  Kościoły i związki wyznaniowe w praktyce notarialnej
•  Prawo prywatne międzynarodowe,
•  Legalizacja klauzule apostille
•  Umowy dwustronne
•  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
•  Reprezentacja: spółki
•  Reprezentacja: osoby fizyczne
•  Prawo upadłościowe w praktyce notarialnej
•  Protokoły i umowy z prawa handlowego
•  Reprezentacje spółek z KSH
•  Prawo podatkowe w praktyce notarialnej
•  Konstruowanie umów
•  Nieruchomości: prawo pierwokupu
•  Nieruchomości: w tym m.in. Lasy, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ochrona przyrody
•  Prawo rodzinne
•  Spadki