6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7 października 2020 r. na Uniwersytecie Szczecińskim obyła się 6 edycja Forum Prawa Mediów Elektronicznych. FPME to konferecja o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia była integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych. Ze względu na sytuację epidemiczną, 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbyło się w formie webinarowej. Konferencja prowadzona była wyłącznie online. Jednym z prelegentów był Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego not. dr Andrzej Jan Szereda. Wygłaszając wykład na temat „Działalność notarialnego e-sądu” przybliżył działalność „Ultima Ratio” – Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Szczegóły:

06 paź - 07 paź

Address:

Aleja Papieża Jana Pawła II 22A

Speakers:

not. dr Andrzej Jan Szereda

Location:

Szczecin

Event Type:

Organized By:

Zarząd SKN BPK LegalNet

Udostępnij: