Członkowie Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego: prof. UwB dr hab. Adam Doliwa, prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŚ dr. hab. Andrzej Torbus, Ambasador Polskiego Instytutu Notarialnego: dr Anna Rzetelska, Przewodnicząca Wydziału I – Nieruchomości – dr Joanna Mikołajczyk, Przewodniczący Wydziału III – Rodzinnego – zastępca notarialny Patryk Bender, członek Polskiego Instytutu Notarialnego – dr Joanna Kaczmarek oraz Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego – dr Andrzej Jan Szereda wśród sygnatariuszy „Stanowiska pracowników wydziałów prawa polskich uczelni w sprawie wyborów korespondencyjnych”.

Share This