W numerze 2 miesięcznika „Rejent” z lutego 2020 r., opublikowano sprawozdanie członka Polskiego Instytutu Notarialnego – not. Marty Nowocień – ze spotkania autorów publikacji naukowych ukazujących się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck, na którym zainicjowano działalność Polskiego Instytutu Notarialnego.

Share This