Dnia 12 września 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się Rada Programowa Miesięcznika „Rejent”. W ramach posiedzenia referat wygłosiła not. dr Marta Anna Nowocień – Przewodnicząca Wydziału Ogólnego POLINOT. Referat dotyczył sytuacji notariatu w obliczu epidemii. W spotkaniu uczestniczyła także not. dr Aneta Wilkowska-Płóciennik (Przewodnicząca Wydziału Procesowego POLINOT) oraz not. Dariusz Celiński (Członek POLINOT). Przedmiotem posiedzenia było także wystąpienie Prezesa KRN not. Mariusza Białeckiego, jak również wygłoszone przez prof. nadzw. dr hab. Adama Bieranowskiego sprawozdanie z działalności miesięcznika „Rejent” w 2019 roku i przedstawienie koncepcji miesięcznika „Rejent” na 2020 roku. W najbliższym okresie na stronie POLINOT zostanie opublikowany raport dotyczący sytuacji notariatu w obliczu epidemii dr Marty Anny Nowocień obejmujący analizę ankiet internetowych, które Autorka przeprowadziła wśród notariuszy.

Share This