Informujemy, że na stronach InfoCuria zamieszczone zostaly pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące stosowowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, vznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczęnia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

 

Share This