W numerze 4/2020 miesięcznika „Rejent” opublikowano artykuł  Przewodniczącej Wydziału VI Ogólnego Polskiego Instytutu Notarialnego – not. dr Marty Nowocień – pt.: „Problem odmowy dokonania czynności notarialnej w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”. 

Share This