Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 czerwca 2019 r. V CSK 3/19

Teza wnioskodawcy o śmierci ojca spadkodawcy przed otwarciem spadku nie może być usprawiedliwiona samym tylko domniemaniem faktycznym, gdyż w świetle aktualnej wiedzy medycznej i danych statystycznych nie można uznać za pewne stanowiska, że mężczyźni umierają przed osiągnięciem dziewięćdziesięciu lat, chociaż wiek ten jest niewątpliwie sędziwy. Osoby, które byłyby uprawnione do dziedziczenia po spadkobiercy z mocy ustawy (art. 9341 i 935 KC) w braku jego ojca powołanego do dziedziczenia w wyższej kolejności, mają możliwość wystąpienia o zmianę postanowienia stwierdzającego spadek po spadkodawcy, jeżeli tylko będą w stanie dostarczyć dowodów, że ojciec spadkodawcy nie żył w chwili otwarcia spadku (art. 679 KPC). O zmianę postanowienia stwierdzającego spadek mogą zresztą wystąpić także osoby powołujące się na ich tytuł do dziedziczenia wynikający z ważnego testamentu sporządzonego przez spadkodawcę.