Pismo w sprawie wzywania notariuszy pod rygorem zwrócenia się do właściwej Rady Izby Notarialnej lub Ministra Sprawiedliwości

 

W związku z praktyką Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w sprawie wzywania notariuszy pod rygorem zwrócenia się do właściwej Rady Izby Notarialnej lub Ministra Sprawiedliwości poniżej prezentujemy pismo przesłane do Prezesa powyższego Sądu przez Dyrektora Polskiego Instytutu Notarialnego jako Amicus Curiae – przyjaciela sądu.

 

Kliknij na dokument