Pismo w sprawie wzywania notariuszy do poszukiwania testamentu

 

W załączeniu przedstawiamy pismo przesłane do Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przez Dyrektora Polskiego Instytutu Notarialnego jako Amicus Curiae – przyjaciela sądu, w sprawie wzywania notariuszy do poszukiwania testamentu.

 

Kliknij na dokument