W załączeniu przedstawiamy pismo przesłane do Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przez Dyrektora Polskiego Instytutu Notarialnego jako Amicus Curiae – przyjaciela sądu, w sprawie wzywania notariuszy do poszukiwania testamentu.

Share This