Pismo w sprawie przyznania notariuszowi wynagrodzenia za sporządzenie – na żądanie sądu – wypisu aktu notarialnego

 

W załączeniu przedstawiamy pismo przesłane do Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydziału Cywilnego przez Dyrektora Polskiego Instytutu Notarialnego jako Amicus Curiae – przyjaciela sądu, w sprawie przyznania notariuszowi wynagrodzenia za sporządzenie – na żądanie sądu – wypisu aktu notarialnego.

 

Kliknij na dokument