Informujemy, że do Polskiego Instytutu Notarialnego dołączył zastępca notarialny dr Patryk K. Jończyk. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Uczelni Łazarskiego na podstawie rozprawy: „Czynności notariuszy w systemie prawa polskiego i kanonicznego”, pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Floriana Lempa.

Wykaz publikacji:

  1. The Role of the Church Archives, Roczniki Teologiczne, t. LXIII, z. 4 (2016);
  2. Niemiecki Instytut Notarialny, a jego znaczenie dla polskiej praktyki notarialnej, „Rejent” nr 10 (2016);
  3. 6. seminarium polsko-niemieckie, „Rejent” nr 1 (2017);
  4. Pośrednik ds. niskiej taksy notarialnej. Nowe zagrożenie dla notariatu, „Rejent” nr 2 (2017);
  5. Relacja z obchodów 25-lecia Samorządu Notarialnego, „Rejent” nr 4 (2017);
  6. Wyłączenie zasady superficies solo cedit na przykładzie prawa zabudowy w systemie prawa niemieckiego, „Prawo europejskie w praktyce” – marzec, kwiecień (2018);
  7. Odmowa dokonania czynności notarialnej w polskim i kanonicznym porządku prawnym, „Civitas et Lex”, nr 4 (2018);
  8. Działalność notariatu polskiego w ramach systemu notariatu łacińskiego, w ujęciu europejskim i globalnym, „Prawo europejskie w praktyce” – lipiec, sierpień (2019).

Serdecznie witamy i życzymy dalszych sukcesów.

Share This