Sytuacja prawna notariuszy w obliczu zagrożenia zakażeniem i chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) – Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego  z dnia 15.03.2020r. dotycząca sytuacji prawnej notariuszy w obliczu zagrożenia zakażeniem i chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) Normy prawne: art. 18 i 20 Prawa o notariacie, art. 32a i art. 33 ustawy z...

Możliwość nabywania przez obywateli i przedsiębiorców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych po dniu 31 stycznia 2020 roku

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 10 marca 2020 roku dotycząca możliwości nabywania przez obywateli i przedsiębiorców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez...