Pytanie o właściwy ustrój majątkowy

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 26 kwietnia 2021 roku PYTANIE Jaki ustrój majątkowy małżeński obowiązuje w 2021 roku w małżeństwie obywateli niemieckich, którzy w latach ’70 XX wieku zawarli związek małżeński w Polsce będąc obywatelami polskimi, a...

Dopuszczalność złożenia przez dłużnika rzeczowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 6 KPC przed wpisem hipoteki do księgi wieczystej

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 04 maja 2020 roku w zakresie dopuszczalności złożenia przez dłużnika rzeczowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego przed wpisem hipoteki do księgi wieczystej...