Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego autorstwa not. Włodzimierza Jarosława Olka dotycząca wybranych problemów stosowania  prawa pierwokupu w odniesieniu do udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego  z dnia 16 stycznia 2020 r. dotycząca wybranych problemów stosowania  prawa pierwokupu w odniesieniu do udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu Normy prawne: art. 172 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o...

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego autorstwa dr Marty Nowocień dotycząca problemu konieczności złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego przez obojga rodziców

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 10 stycznia 2020 roku dotycząca problemu konieczności złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego przez obojga rodziców   Normy prawne: art. 97 § 2, 98 § 1, 101 § 3 KRO, art. 583 KPC....

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego dotycząca problemu żądania wypisu z rejestru gruntów do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 03.01.2020 r. dotycząca problemu żądania wypisu z rejestru gruntów do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu   Normy prawne: art. 1 KWiH, art. 241 KWiH, art. 25 KWiH, art. 26...

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego autorstwa Patryka Bendera dotycząca możliwości zbywania lub oddawania w posiadanie nieruchomości rolnej przez osoby, które nabyły ją przed 26 czerwca 2019 roku jako osoby bliskie zbywcy

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 25.12.2019 r. dotycząca możliwości zbywania lub oddawania w posiadanie nieruchomości rolnej przez osoby, które nabyły ją przed 26 czerwca 2019 roku jako osoby bliskie zbywcy. Normy prawne: art. 2b ust. 4 ustawy o...

Opinia dotycząca problemu dopuszczalności zawarcia w treści aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego notariuszowi sporządzającego taki akt

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 15.12.2019 r. dotycząca problemu dopuszczalności zawarcia w treści aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego notariuszowi sporządzającego taki akt  ...