Karolina Kasper dołączyła do POLINOT

Do członków Polskiego Instytutu Notarialnego dołączyła Karolina Kasper, zastępca notarialny w Opolu. Karolina Kasper odbyła studia stacjonarne na Uniwersytecie Opolskim. Aplikację notarialną odbywała w Izbie Notarialne we Wrocławiu. W 2019 roku zdała egzamin...

Dr Patryk K. Jończyk dołączył do POLINOT

Informujemy, że do Polskiego Instytutu Notarialnego dołączył zastępca notarialny dr Patryk K. Jończyk. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Uczelni Łazarskiego na podstawie rozprawy: „Czynności notariuszy w systemie prawa polskiego i kanonicznego”, pod...

Nawiązanie współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck

Z ogromną dumą i satysfakcją pragniemy poinformować o nawiązaniu współpracy pomiędzy POLINOT, a Wydawnictwem C.H. Beck. Zważywszy, że celami Instytutu jest zapewnienia wysokiej jakości czynności urzędowych polskich notariuszy oraz troska o wysoki poziom merytoryczny...

6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7 października 2020 r. na Uniwersytecie Szczecińskim obyła się 6 edycja Forum Prawa Mediów Elektronicznych. FPME to konferecja o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów...